Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva RH 2020. – 2030. godine

strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva republike hrvatske 2020 2030

Nova strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske će biti izrađena nakon stranačkih izbora, koji nam slijede uskoro.

Svjetska banka je završila svoj dio posla, sada je na našim ljudima da naprave posao do kraja.
Da se „podloga“ Svjetske banke uredi i napravi sve u što boljem interesu za poljoprivredu i ribarstvo Hrvatske.

Prvi dio posla Svjetske banke se odnosio na izradu analitičkog izvješća.
Analitičko izvješće je sadržavalo, način podjele potpora, potpore, financiranje poljoprivrede, korištenje resursa itd.. Drugi dio izvješća se odnosio na viziju i strateški plan u poljoprivredi i ribarstvu.
Početkom svibnja je sve to dostavljeno u Ministarstvo poljoprivrede od strane Svjetske banke.

Vrijeme za dostavljanje ove dokumentacije je i više nego problematično.
Stanje u poljoprivredi je takvo kakvo je, i to se ne može mijenjati preko noći. Međutim, zar se nije mogao ishoditi dogovor da se dokumentacija pošalje tek nakon stranačkih izbora, recimo u rujnu ili listopadu.

Kome odgovara ovo vrijeme prije izbora? Jer jako dobro znamo kako to ide nakon njih, usporeno.
Ako se vlast promijeni, onda će se još i duže čekati dok nova ekipa ne pohvata sve konce.
Uglavnom, sada se radi (trebalo bi se raditi) na razvoju nacionalnog plana poljoprivrede i ribarstva.
Taj plan će biti izrađen na period od 10 godina. Kako god bilo, novi plan će dovršiti i donesti sljedeća Vlada nakon izbora.

Međutim, bez jasnih ciljeva, planova i kriterija apsolutno se ništa neće promijeniti u poljoprivredi i ribarstvu u Hrvatskoj. Bolje da se donesu jasne smjernice i odluči o dobrom planu na godinu dana, nego o lošem planu na dugih deset godina.

Više vijesti i informacija o samoj strategiji razvoja možete pronaći na stranicama Poljoprivreda 2020.

Autor članka: Matija Pavelić, mag.ing.agr.