Mjere pomoći – tko je na gubitku?

Prošli četvrtak je donesena “Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara”

Mjere pomoći iznose 9 milijuna kuna. Podijeljeno to izgleda ovako:


4 milijuna kuna za tovnu junad

Za potporu su prihvatljiva muška i ženska grla koja:

 • imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje ili za izvoz u razdoblju od 22.5.2020. do 21.6.2020.,
 • prilikom isporuke na klanje ili u izvoz nisu mlađa od 20 niti starija od 28 mjeseci,
 • su prisutna na gospodarstvu najmanje 150 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana isporuke.


1,2 milijuna kuna za tovne svinje

Za potporu su prihvatljiva muška i ženska grla koja su:

 • isporučena s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u razdoblju od 22.5.2020. do 21.6.2020.,
 • imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje,
 • u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene klaoničke težine trupa od 105 kg, te pripadaju u kategorije T1 i T2.


800 tisuća kuna za janjad za klanje

Za potporu su prihvatljiva muška i ženska grla koja su:

 • ojanjena u Republici Hrvatskoj,
 • isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u razdoblju od 22.5.2020. do 21.6.2020.,
 • imaju evidentirano izlučenje na klanje u JRDŽ-u ,
 • prilikom isporuke na klanje nisu starija od 6 mjeseci,
 • prisutna na gospodarstvu najmanje 80 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana isporuke.


3 milijuna kuna za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara (čitaj: klaonice)

Jedinični iznos potpore za klanje prihvatljivog grla iz Mjera 1, 2 i 3 iznosi 50% od jediničnog iznosa potpore po prihvatljivom grlu, a koji će se utvrditi  na temelju kriterija iz poglavlja 6.1, 6.2. i 6.3 ove Obavijesti, pri čemu najviši iznos koji će se isplatiti za klanje prihvatljivog grla iznosi:

 1. 500,00 kuna / po zaklanom govedu
 2. 100,00 kuna / po zaklanoj svinji
 3. 50,00 kuna / po zaklanom janjetu.


Zahtjev za potporu podnosite do 12.6.2020. putem AGRONETA.

Dragi poljoprivrednici, tko prvi proda u sklopu ove Odluke neka mi javi samo jedno. Jesu li cijene koje ste dobili za svoje životinje pokrile cijenu koštanja Vašeg proizvoda?

Još jedna jako bitna stvar, ako ne budete zadovoljni ugovorenom cijenom, odnosno smatrate da je cijena izrazito niska, obratite se Ministarstvu poljoprivrede. Rečeno je da stoje na raspolaganju što se toga tiče.

Autor članka: Matija Pavelić, mag.ing.agr.